Retningslinjer for personvern

1. Innledning

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Ørsted behandler dine personopplysninger.

Vi viser også til våre andre personvernregler på våre nettsider (orsted.dk og orsted.com). Disse personvernreglene gjelder for våre bedriftskunder, leverandører, aksjonærer og jobbsøkere.


2. Behandlingsansvarlig

Den juridiske enheten som er ansvarlig for å samle inn og behandle dine personopplysninger er angitt under de enkelte behandlingsaktiviteter i punkt 3.

De behandlingsansvarliges kontaktdetaljer er oppført nedenfor:

Ørsted Services A/S 
Company reg (CVR) no. 27446485
Kraftværksvej 53
DK-7000 Fredericia

Tel. +45 99 55 11 11
info@orsted.com


3. Behandlingsaktiviteter

I tabellen nedenfor beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler at du ikke sender eller informerer oss om ditt nasjonale identitetsnummer eller noen sensitiv informasjon når du bruker nettstedet vårt og dets funksjoner.

Formål  Kategorier  Rettslig grunnlag for behandling  Sletting

 Bruk av våre digitale tjenester:

Behandlingsansvarlig: Ørsted Services A/S

Vi behandler dine personopplysninger ved å bruke informasjonskapsler og lignende teknologier når du bruker våre digitale tjenester (nettsted eller apper).

Dette gjøres for følgende formål:

 • Levering av den digitale tjenesten du har bedt om.
 • Optimalisering og utvikling av brukeropplevelsen av nettstedet vårt og tjenestene vi leverer.
 • Statistikk for hvordan nettsiden vår brukes og for å forbedre nettsiden.

Les mer om dette i vår policy for informasjonskapsler.

Vi bruker også ulike tredjeparts informasjonskapsler og plugins for sosiale medier for å gjøre det enklere for deg å dele innhold fra nettsiden vår på Facebook, LinkedIn osv. For denne type behandling vil Ørsted i noen tilfeller være en felles behandlingsansvarlig med leverandøren av de aktuelle tredjepartsinformasjonskapslene. Du kan lese mer om dette og finne en lenke til personvernreglene til de aktuelle tredjepartene på informasjonskapsellisten, som finnes i vår policy for informasjonskapsler.

Vi samler inn data fra følgende kilder:

 • Direkte fra deg når du bruker våre digitale tjenester

Vi behandler følgende data om deg:

Generelle personopplysninger:

 • Informasjon om hvordan du bruker våre digitale tjenester (f.eks. antall besøk, informasjon om hvordan du får tilgang til våre digitale tjenester, , inkludert IP-adresse, bruk av nettlesere og operativsystem, informasjonskapsler, opprinnelsesdomenene dine samt hvilket innhold du leser).
 • Informasjon om klikk på våre annonser, inkludert om du gjør dette fra nettsiden til en annen organisasjon eller bedrift.

Vi behandler dine personopplysninger som beskrevet på følgende juridiske grunnlag:

 • GDPR, artikkel 6(1)(a) (samtykke).
 • GDPR, artikkel 6(1)(f) (nødvendig for å ivareta vår legitime interesse i å tilby tjenesten du har bedt om, forbedre kundeopplevelsen, utvikle og forbedre våre digitale tjenester (når det gjelder både funksjonalitet og selve systemet) og gjøre det mulig å dele innhold på sosiale medier.)

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de nevnte formålene:

 • Vi lagrer dine personopplysninger i inntil to år fra datoen vi registrerte besøket ditt på nettstedet vårt. Den spesifikke lagringsperioden avhenger av den enkelte informasjonskapselen.

Les mer om dette i vår policy for informasjonskapsler.

Kundekommunikasjon:

Behandlingsansvarlig: Ørsted Services A/S 
Ørsted behandler dine personopplysninger for å kommunisere med deg og svare på dine forespørsler (f.eks. yte service til deg som investor og gi deg best mulig service).

Vi samler inn data fra følgende kilder:

Direkte fra deg

Vi behandler følgende data om deg:

Generelle personopplysninger:

 • Navn, telefonnummer, e-postadresse og firma.

Vi behandler dine personopplysninger som beskrevet på følgende juridiske grunnlag:

 • GDPR, artikkel 6(1)(f) (nødvendig for å forfølge vår legitime interesse i å kunne svare på din henvendelse og kommunisere med deg).

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de nevnte formålene:

 • Vi lagrer dine personopplysninger i inntil to år fra datoen du kontakter oss.

Sosiale medier:

Behandlingsansvarlig: Ørsted Services A/S 

Vi samler inn dine personopplysninger når du besøker sidene våre på sosiale medier, når du tagger, anbefaler eller nevner oss, vårt merke, etc., påinternett, inkludert sosiale medier, og ellers når du kommuniserer med oss i disse sammenhengene.

Vi har profiler på Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube og andre plattformer.

Sammen med Facebook og LinkedIn (‘sosiale medier’) er Ørsted Services A/S felles behandlingsansvarlig for innsamling av personopplysninger om deg hver gang du besøker selskapets sosiale medier. Du kan lese mer i avtalen om felles dataansvar med Facebook her, og LinkedIn her.

Du kan lese mer om de spesifikke dataene som sosiale medier behandler om deg når du besøker selskapets nettsted på sosiale medier i personvernreglene til de relevante tredjepartene, som vi har en lenke til i informasjonskapsellisten som finnes i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Vi bruker også medieovervåkingsleverandører for å overvåke dekningen av selskapet vårt på internett, inkludert på sosiale medier.

Vi samler inn data fra følgende kilder:

 • Direkte fra deg når du besøker våre digitale tjenester og selskapets sosiale medier eller hvis du sender henvendelser til oss via sosiale medier.
 • Sosiale medier

Vi behandler følgende data om deg:

Generelle personopplysninger:

 • Navn, profilbilde, brukernavn, IP-adresse.
 • Dataene du har gjort tilgjengelig via innstillinger for sosiale medier, samt dine svar på våre sosiale medieinnlegg og din deling av disse.
 • I tillegg behandler Ørsted opplysningene om deg som du sender til Ørsted, for eksempel i forbindelse med en direkte henvendelse fra deg til oss på sosiale medier.
  Dette vil vanligvis være navnet ditt og spørsmålet du stiller oss.

Personopplysningene som Ørsted mottar når du kommuniserer med oss på sosiale medier.

Vi behandler dine personopplysninger som beskrevet på følgende juridiske grunnlag:

 • GDPR, artikkel 6(1)(f) (nødvendig for å forfølge vår legitim interesse for markedsføring og å få kunnskap om brukere av Ørsteds sosiale mediesider, samt å kommunisere med brukere av Ørsteds sosiale medier.

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle disse formålene:

 • Sletting av personopplysningene vi mottar når du kommuniserer med oss på sosiale medier vil avhenge av innholdet i kommunikasjonen, i henhold til de andre lagringsperiodene spesifisert i denne personvernerklæringen.
 • Vi sletter henvendelser mottatt i vår sosiale medier-innboks senest etter ett år, med mindre Ørsted har en berettiget interesse i å lagre henvendelsen i lengre tid. Eksempler på dette er verserende saker eller dersom behandlingen av et svar ikke er avsluttet.
 • Kommentarer og lignende offentlige reaksjoner på våre profiler og innlegg slettes vanligvis ikke, med mindre du bestemmer deg for å slette disse selv, eller i tilfelle tonen er nedsettende eller fornærmende.
 • Data på sosiale medier, som Facebook og Instagram, lagres av sosiale medieselskaper i henhold til spesifikasjonene i deres egen personvernpolicy

4. Mottakere av dine personopplysninger

Avhengig av omstendighetene kan Ørsted dele dine personopplysninger med:

 • leverandører, inkludert IT-leverandører, støtte- og finansinstitusjoner som samarbeider med oss for å hjelpe Ørsted
 • konsernenheter – se listen over Ørsteds enheter her.
 • offentlige myndigheter
 • forretningspartnere

 

5. Overføring til tredjeland

I visse situasjoner vil Orsted overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Slike overføringer til tredjeland vil bli gjort på følgende juridiske grunnlag:

 • Hvis Europakommisjonen anser at de aktuelle landene har et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysninger (såkalte trygge tredjeland)
 • Hvis Europakommisjonen anser at de aktuelle landene ikke har et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysninger, vil Ørsted sørge for nødvendige sikkerhetstiltak for overføring via ordinære kontraktsklausuler i henhold til Europakommisjonens publikasjoner, for overføring av personopplysninger til tredjeland. Du kan få en kopi av denne kontrakten ved å kontakte oss på info@orsted.com.

6. Dine rettigheter

Når vi behandler dine personopplysninger, har du følgende rettigheter:

 • Du har rett til innsyn i, retting og sletting av dine personopplysninger.
 • Du har også rett til å innvende mot og kreve begrenset behandling av dine personopplysninger.
 • Mer spesifikt har du en uforbeholden rett til å innvende mot behandling av dine personopplysninger som skal brukes direkte til markedsføringsformål.
 • Hvis dine personopplysninger behandles på grunnlag av ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som utføres før samtykket trekkes tilbake.
 • Du har rett til å motta personopplysningene du har oppgitt i et strukturert, allment utbredt og maskinlesbart format (dataportabilitet).
 • Du har rett til å levere en klage til en tilsynsmyndighet (i Norge: Datatilsynet)

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss, se punkt 8. Disse rettighetene kan være underlagt betingelser eller begrensninger. Det kan for eksempel hende at du ikke har rett til dataportabilitet i det aktuelle tilfellet. Dette vil avhenge av de konkrete omstendighetene i forbindelse med behandlingsvirksomheten.

Dersom du har bedt om å få informasjon fra Ørsted, for eksempel nyhetsbrev, og du ikke lenger ønsker å motta disse, kan du når som helst melde deg av via e-posten du mottar eller ved å ringe oss.


7. Når du kontakter Ørsted angående behandling av personopplysninger

Hvis du ønsker å kontakte Ørsted angående vår behandling av dine personopplysninger, vennligst skriv til info@orsted.com eller ring oss på +45 99 55 11 11.

Hvis du ikke er fornøyd med svaret vårt, kan du alltid sende inn en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighet.

I Danmark er tilsynsmyndigheten det danske datatilsynet.

Tel.: +45 33 19 32 00
Email address: dt@datatilsynet.dk
Website: datatilsynet.dk


8. Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen erstatter alle tidligere versjoner. Det vil være nødvendig å oppdatere og endre denne policyen fortløpende, og vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre den. I tilfelle en viktig endring vil vi varsle deg på orsted.com eller sende en e-post hvis vi anser dette som nødvendig.

Disse retningslinjene for personvern ble sist oppdatert: september 2022