Ansvarsfraskrivelse

Bruken av denne nettsiden er underlagt følgende vilkår og betingelser, som du godtar ved å besøke denne nettsiden.

Byrde

Informasjonen på orsted.no oppgis i god tro og kun til generelle informasjonsformål. Hverken Ørsted A/S, eller dets konsernselskaper gir noen form for garanti eller erklæring med hensyn til informasjonens fullstendighet eller korrekthet. Ørsted A/S og dets respektive tilknyttede selskaper kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for noen form for skade eller tap som skulle oppstå som følge av handlinger som utføres mens man benytter eller baserer seg på informasjonen, produktene eller tjenestene som nevnes på denne nettsiden.

Videre er Ørsted kun ansvarlig - uansett rettslig grunnlag, inkludert erstatning, dersom Ørsted, dets ledere eller direktører forårsaker skade ved grov uaktsomhet eller forsettlig forseelse.

Enkelte uttalelser på dette nettstedet gjenspeiler meningen til Ørsted ledelse, deres ledelsers antakelser og informasjonen som er tilgjengelig for deres respektive ledelser, og slike uttalelser kan være fremadrettede. Slike fremadrettede uttalelser medfører både kjente og ukjente risikoer, usikkerhetsmomenter og andre viktige faktorer som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de fremtidige resultatene som fremgår uttrykkelig eller underforstått av fremadrettede uttalelser.

Alle som har til hensikt å benytte seg av Ørsteds produkter eller tjenester, må lese og følge alle instruksjoner som følger med produktet eller tjenesten, og de må overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter vedrørende bruk av produktet eller tjenesten.

Vår nettside inneholder lenker til eksterne nettsider som drives av andre tredjeparter enn Ørsted. Ørsted fraskriver seg enhver kontroll over, tilknytning til eller godkjenning av innhold som er tilgjengelig på slike tredjepartssider. Referanser og lenker til eksterne nettsider er laget for enkelhets skyld og betyr ikke at Ørsted tar innholdet bak referansen eller lenken som sin egen. Ørsted garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen på den tilknyttede nettsiden. Ørsted er derfor ikke ansvarlig for ulovlig, uriktig eller ufullstendig innhold eller for skade forårsaket av bruk av lenket innhold.


Immaterielle rettigheter

Innholdet på Ørsted-nettstedet, særlig tekster, layouter, kildetekster, varemerker og logoer, er beskyttet av opphavsrett og varemerkelov. Innholdet eies av Ørsted eller dets datterselskaper med mindre annet er oppgitt.

Enhver bruk av innholdet på Ørsted-nettstedet, inkludert men ikke begrenset til kopiering, skanning, oversettelse eller på annen måte overføring eller reprodusering av innholdet, krever skriftlig forhåndssamtykke fra Ørsted og må til enhver tid respektere gjeldende lover om opphavsrett og varemerke. Dette gjelder ikke tekst- og bildemateriale som uttrykkelig tilbys for videredistribusjon i «Presse»-delen, hvis det er aktuelt.

Det er tillatt å plassere en lenke til denne nettsiden forutsatt at den kun er for kryssreferanseformål. Ørsted forbeholder seg retten til å tilbakekalle denne tillatelsen. Innramming av denne nettsiden er ikke tillatt.


Gjeldende lov og jurisdiksjon

Denne ansvarsfraskrivelsen og innholdet på denne nettsiden er eksklusivt underlagt dansk lov uten hensyn til internasjonal privatrett. Enhver tvist som oppstår på grunn av eller som et resultat av denne ansvarsfraskrivelsen vil være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Danmark.