Ørsted har utnevnt Sebastian Hald Buhl som ny landsjef for Sverige og Norge

Det globalt ledende havvindselskapet Ørsted har ansatt Sebastian Hald Buhl som ny landsjef for Sverige og Norge.
Sebastian Hald Buhl er ansatt som landsjef for Sverige og Norge

Sebastian Hald Buhl har nesten 10 års erfaring fra Ørsted, der han har spilt en avgjørende rolle i oppbygning og tilrettelegging av nye havvindmarkeder og -prosjekter over hele Europa, USA og Asia-/Stillehavsområdet.

Sebastian er for tiden Ørsteds landsjef i Vietnam. 1. januar 2023 vil han gå over i sin nye rolle i Europa i tett samarbeid med teamene i hvert av markedene.

Alana Kühne, viseadministrerende direktør og Head of New Markets i Ørsted, uttaler:

– Både Sverige og Norge er strategisk viktige vekstmarkeder for Ørsted. I Sverige forventer vi at utbygging av havvindparker og anlegg for grønt drivstoff vil bli betydelig fremskyndet i årene som kommer. I Norge samarbeider Ørsted med sine partnere i Blåvinge om deltakelse i anbud til et av Europas nyeste og mest spennende markeder for flytende havvind. I den sammenhengen vil Sebastians erfaring med engasjement overfor myndigheter og tilsynsorganer i markeder som er relativt nye når det gjelder havvindindustri, garantert bli en verdifull ressurs i tiden fremover.

Sebastian Hald Buhl uttaler:

– Både Sverige og Norge er spennende markeder for fornybar energi. Riktig regulering og partnerskap kommer her til å stå helt sentralt. Jeg ser frem til at Ørsted skal utvide virksomheten sammen med lokale partnere og interessenter for å utvikle prosjekter for havvindprosjekter og grønt brensel og bidra til en grønn omstilling og utvikling av forsyningskjeden i begge land.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:


Ørsteds medierelasjoner
Boris Ajeganov
boraj@orsted.com