Hornsea 2, verdens største vindpark, går i full drift fra

Ørsted er stolte av å kunngjøre at verdens største installerte vindpark, Hornsea 2, nå er i full drift. Havvindparken på 1,3 GW består av 165 vindturbiner som ligger 89 km utenfor kysten til Yorkshire, og vil bidra til å forsyne over 1,4 millioner britiske hjem med billig, ren og sikker fornybar energi.

Vindparken ligger inntil søsterparken Hornsea 1, som til sammen kan levere energi til 2,5 millioner hjem og gi et betydelig bidrag til den britiske regjeringens ambisjon om å ha 50 GW havvind i drift innen 2030.

Hornsea-sonen er et område i Nordsjøen som dekker mer enn 2000 km2 og som etter planen også skal omfatte Hornsea 3. Prosjektet på 2,8 GW er planlagt å følge Hornsea 2 etter å ha blitt tildelt en differansekontrakt fra den britiske regjeringen tidligere i år.

Hornsea 2 har spilt en nøkkelrolle i den pågående utviklingen av en større, bærekraftig og konkurransedyktig britisk forsyningskjede for å støtte neste fase av Storbritannias suksesshistorie med havvind. Bare de siste fem årene har Ørsted inngått store kontrakter med nesten 200 britiske leverandører. Ørsted har per dags dato investert 4,5 milliarder pund i den britiske forsyningskjeden og forventer å foreta ytterligere investeringer til en verdi av 8,6 milliarder pund i løpet av det neste tiåret.

Ørsted har nå 13 operative havvindparker i Storbritannia, som gir 6,2 GW fornybar elektrisitet – nok til å forsyne mer enn 7 millioner hjem. Hornsea 2 bidrar betydelig til Ørsteds globale ambisjon om å installere 30 GW havvind innen 2030. Ørsted har i dag ca. 8,9 GW havvind i drift, ca. 2,2 GW under oppbygging, og ytterligere ca. 11 GW tildelt kapasitet under utvikling, inkludert Hornsea 3.

Duncan Clark, leder av Region UK hos Ørsted, sa følgende: – Storbritannia er virkelig verdensledende innen havvind, og ferdigstillelsen av Hornsea 2 er en enorm milepæl for havvindindustrien, ikke bare i Storbritannia, men globalt. Dagsaktuelle globale hendelser fremhever mer enn noensinne viktigheten av milepælsprosjekter innen fornybar energi som Hornsea 2, som hjelper Storbritannia med å øke sikkerheten og robustheten til energiforsyningen og å redusere kostnadene for forbrukerne ved å redusere avhengigheten av dyre fossile brensler.

Han fortsatte: – Ikke bare vil Hornsea 2 gi billig, ren energi til millioner av boliger i Storbritannia, det har også skapt tusenvis av jobber av høy kvalitet og investeringer til en verdi av flere milliarder pund i Storbritannias havvindforsyningskjede. Vi ser frem til å samarbeide med regjerings- og industrikolleger for å fortsette å akselerere utplasseringen av havvind til fordel for boliger og bedrifter over hele landet.

For et drøyt år siden annonserte Ørsted sin turbin nummer ett tusen i britisk farvann og tilførte et toppmoderne nytt servicefartøy til flåten, Wind of Hope.


Fakta om Hornsea 2 Havvindpark

  • 165 vindturbiner som genererer 1,3 GW fornybar elektrisitet
  • Vindparken strekker seg over et område på 462 km2, tilsvarende mer enn 64 000 fotballbaner
  • Hvert vindturbinblad er 81 m langt og bladspissen når mer enn 200 meter over havet
  • En rotasjon av vindturbinbladene kan forsyne et gjennomsnittlig britisk hjem i 24 timer
  • 390 km med undervannskabler frakter kraften som genereres fra Hornsea 2 til land ved Horseshoe Point i Lincolnshire

For mer informasjon vennligst kontakt:

Medierelasjoner
Tom Christiansen
+ 45 99 55 60 17
tomlc@orsted.com

Investorrelasjoner
Rasmus Keglberg Hærvig
+ 45 99 55 90 95
ir@orsted.com

Om Ørsted A/S
Ørsteds visjon er en verden som kun bruker grønn energi. Ørsted utvikler, bygger og driver hav- og landbaserte vindparker, solcelleanlegg, energilagringsanlegg, fornybart hydrogen og anlegg for grønt brensel og bioenergi. Ørsted leverer også energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskapet i verden med et vitenskapsbasert nullutslippsmål validert av Science Based Targets-initiativet (SBTi), og Ørsted har som mål å innen 2030 ha en positiv virkning på biologisk mangfold fra alle nye fornybar energi-prosjekter de bestiller. Ørsted står som verdens mest bærekraftige energiselskap i Corporate Knights' 2022-indeks av de 100 mest bærekraftige selskapene i verden og er anerkjent på CDP Climate Change A-listen som en global leder for klimatiltak. Ørsted har hovedkontor i Danmark og har 7292 ansatte. Ørsted-aksjer er notert på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2021 var konsernets omsetning på 77,7 milliarder DKK (EUR 10,4 milliarder). Besøk orsted.com eller følg oss på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.