Ørsted USV er havvindindustriens første ubemannede overflatefartøy

Ørsted lanserer havvindindustriens første ubemannede overflatefartøy (Uncrewed Surface Vessel – USV). Fartøyet skal brukes i målekampanjer til havs og er utviklet ved hjelp av norsk teknologi.

Som verdens største havvindselskap har vi i Ørsted en posisjon som forplikter. Vårt mål er å bidra til å skape en verden som utelukkende drives av grønn energi. Skal vi klare dette, må vi i årene som kommer se med nye øyne på hvilke teknologiske muligheter som finnes i havvindindustrien.

Men hva betyr det i praksis? Det har stor betydning for hvordan tusenvis av offshore-eksperter og ingeniører i Ørsted jobber. Ved å inkludere nytenking og innovasjon i alt vi gjør, finner vi løsninger som gjør at utbygging av havvind kan bli både billigere og mer bærekraftig.

Derfor er vi stolte over å kunne fortelle om Ørsted USV – havvindindustriens første ubemannede overflatefartøy. Denne oppfinnelsen gjør det mulig å innhente mer data om vind og vær til havs enn vi noen gang før har hatt tilgang på. Og vi kan gjøre det raskere, grønnere og med langt lavere sikkerhetsrisiko enn før.


Møt vårt nye autonome fartøy

Viktig for norsk havvindindustri


Det selvkjørende fartøyet brukes til datainnhenting og målinger til havs i områder hvor vi planlegger å bygge ut havvind, eller der vi drifter havvindparker i dag. Jevn og stor tilgang på data over tid er nemlig avgjørende for å kunne gjøre treffsikre beregninger av energiproduksjonen i nye havvindparker.

Prototypen har allerede blitt brukt i områder hvor det skal bygges ut havvind i Norge. Fartøyet har bidratt med verdifull kunnskap om vind- og havbunnforhold. Det betyr at vi kan skape så gode havvindprosjekter som mulig med våre partnere i Blåvinge-konsortiet, Hafslund og Fred. Olsen Seawind.

I årene som kommer vil USV-en også kunne bli et svært nyttig verktøy i utviklingen av flytende havvind, både i Norge og globalt. Egnede områder for flytende havvind i den norske delen av Nordsjøen har som oftest røffe vind- og værforhold. Utstrakt testing av fartøyet i både danske og norske farvann har vist at det kan operere trygt under forhold med høy sjø i opptil ett år av gangen. I Nordsjøen har USV-en vært i drift under orkanforhold, med opp mot ni meters bølgehøyde. Å kunne bruke autonome fartøy for datainnhenting her, kan derfor gjøre det mulig å få store mengder data av høy kvalitet – selv under de mest krevende værforhold.

Havvindindustriens første ubemannede overflatefartøy er dermed ikke bare med på å forbedre Ørsteds egne havvindprosjekter, men kan spille en viktig rolle for hele industrien fremover.

Langsiktig samarbeid med norsk leverandør


Forskning, utvikling og design av USV-en ble gjort internt i Ørsted, mens utvalgte industripartnere har deltatt gjennom Ørsteds innovasjonsprogram. Kontrollsystemet er levert av det norske teknologiselskapet Maritime Robotics, som Ørsted har samarbeidet med siden 2019. Utviklingen av USV-en er et godt eksempel på Ørsteds langsiktige samarbeid med nøkkelselskaper i den norske leverandørkjeden.

Nå som prototypen har bevist sin verdi, har Ørsted inngått avtale med Maritime Robotics og danske Tuco Marine Group om å starte serieproduksjon av flere fartøy. Maritime Robotics har en strategisk rolle, og skal fortsette utviklingen av fartøyets kontrollsystem og algoritmer. Selskapet hjelper blant annet Ørsted med å utdanne nye USV-operatører.

"Ørsted er banebrytende innen innovasjon og applikasjon av høyteknologiske løsninger for havvind. Dette kan også komme havvindsektoren i Norge til gode. Samarbeidet vårt med det Trondheimsbaserte Maritime Robotics viser at Norge kan høste fordelene ved den nasjonale og globale oppbyggingen av havvind i alt fra tunge stålkonstruksjoner til høyteknologiske løsninger."

— Sebastian Hald Buhl, sjef for Ørsted i Norge
.

Slik fungerer fartøyet


USV-en kan beskrives som en hybrid: delvis fartøy og delvis flytebøye. Som autonomt fartøy kan det seile ubemannet mens det overvåkes fra et kontrollrom på land, og ved ankomst på et målested slippes et integrert ankersystem ut og «forvandler» USV-en til en bøye.

Bruk av det ubemannede fartøyet egner seg til å erstatte flytende LiDAR-operasjoner, som i dag er en mye brukt metode for datainnhenting. Fordelene ved å bruke et autonomt fartøy er mange: Både mengden og tilgjengeligheten på data øker, samtidig som HMS-risikoen minimeres. Dette får stor betydning for kostnadene, som presses nedover. 


"Det som er så unikt med vårt USV-konsept er at det kan frakte måleutstyr til og fra ulike havvind-anlegg offshore, uten at vi må bruke store, spesialiserte støttefartøy. Det kan operere autonomt over lange perioder i et område, og måle og innhente store mengder data som kan sendes på land og behandles i sanntid. Med det nye fartøyet har Ørsted kontinuerlig tilgang til store mengder data, slik at vi med høyest mulig presisjon kan fastslå årlig energiproduksjon for nye havvindparker."

— Frederik Søndergaard Hansen, programsjef og medoppfinner av Ørsted USV.

Årsaken til dette er at konvensjonelle løsninger for måling og innhenting av data er avhengige av spesialiserte støttefartøy for frakt av måleutstyr. Det gir både høyere driftskostnader og høyere utslipp, samt at bemannede skip alltid medfører en HMS-risiko.

Når behovet for støttefartøyene faller bort, reduseres derimot både CO2-utslipp og sikkerhetsrisiko. Fordi fartøyet kan brukes under røffe forhold med høy sjø over lengre perioder, øker også det mulige driftsvinduet.


Fakta om Ørsted USV
  • Et autonomt fartøy utviklet for måling av data innen meteorologi og oseanografi til havs
  • Konsept oppfunnet og patentert av Ørsted
  • Serieproduksjon igangsatt i samarbeid med norske Maritime Robotics og danske Tuco Marine Group
  • Kan brukes under forhold med høy sjø og bølgehøyde på opptil ni meter, i inntil ett år av gangen
  • Reduserer HMS-risiko og CO2-utslipp gjennom minimalisering av behovet for støttefartøy
  • Fullt eierskap og operasjonell kontroll over alle USV-ene vi produserer, gjør at kostnader til datainnhenting og målinger til havs reduseres betraktelig
  • Forbedret datatilgjengelighet reduserer usikkerhet rundt forventet energiproduksjon under utvikling av nye havvindparker
/WWW/Images/Corp/Business/Wind/Top-of-wind-turbine

Teknologien bak flytende havvind

Flytende vindturbiner er fremtiden for havvind, både i Norge og rundt om i verden. Teknologien åpner enorme muligheter for å produsere mer fornybar energi.