Solenergi og energilagring


Solenergi er for tiden den raskest voksende kraftproduksjonsteknologien i verden. I Ørsted bruker vi solenergi til å utnytte naturens ressurser og levere ren, fornybar elektrisitet til befolkningen.


Vi har utvidet porteføljen vår innen solenergi og energilagring betydelig de siste årene. I dag utvikler, konstruerer og drifter vi solcelle- og batterilagringssystemer. I dag drifter vi mer enn 600 MW og har mer enn 600 MW i solcelleanlegg og lagring på vei.

Ørsted solcellepaneler som står på en slette som danner en solcellepark, med himmelen dekket av skyer.
Solenergi og energilagring
Våre sol- og lagringsanlegg bruker de nyeste innovasjonene for å forbedre fleksibiliteten til strømnettet.
Tre Ørsted vindturbiner som står ved siden av en av Ørsteds kraftverk for fornybart hydrogen.

Fornybart hydrogen

Fremtidens grønne drivstoff?

Fornybart hydrogen er en lovende kilde til rent drivstoff, og har potensial til å spille en viktig rolle i den grønne overgangen