Verdens største havvindpark med flere vindturbiner stående på rader i mørkeblått hav.

Havvindkraft

Vi bygde verdens første havvindpark i 1991. Siden den gang har vi bygget flere havvindparker enn noe annet selskap, og vi har bygget noen av verdens største havvindparker. Vi har også størst installert kapasitet, den beste tekniske ekspertisen og en av de største porteføljene for nye prosjekter.


Havvindkraft spiller en viktig rolle i den globale overgangen til grønn energi.

På bare noen få tiår har havvind gått fra å være en uprøvd idé til en relevant og konkurransedyktig teknologi.

I Danmark, der Ørsted har hovedkontor, har havvindkraft redusert CO2-utslippene og utviklet en ny industri som sysselsetter tusenvis av mennesker over hele landet.

Størrelsesforskjell mellom ulike Ørsted vindturbiner sammenlignet med Nidarosdomen.

Elektromagnetisme: grunnleggende


Elektrisk energi kan genereres ved å rotere magneter inne i en spole av strømledende ledning. Det store spørsmålet er hvordan man oppnår denne rotasjonen.

I konvensjonelle kraftverk brennes fossile brensler som kull, gass og olje for å varme opp vann, noe som produserer høytrykksdamp som kan drive en turbin, og denne driver en elektrisk generator.

Dessverre produserer dette også CO2 og andre skadelige utslipp, og prosessen er avhengig av begrensede ressurser som må utvinnes og transporteres til et kraftverk kontinuerlig. I en vindturbin oppnås rotasjonen gjennom den rene, naturlige og ikke minst ubegrensede kraften i vinden.

Illustrerende gjennomgang av de ulike komponentene i en Ørsted vindturbin, alt fra fundament til rotorblader.

Slik får vi kraften på land


Hver vindturbin sender kraften gjennom kabler nedover tårnet og under havbunnen til en offshore transformatorstasjon. Her blir energien trappet opp til en høyere spenning og kan sendes i land via høyspentkabler. Høyere spenning betyr at mindre energi går tapt under overføringen.

På land justerer en annen transformatorstasjon spenningen igjen, slik at strømmen kan mates inn i strømnettet og distribueres via strømledninger til hjemmene og bedriftene som trenger den.

Finn ut mer om hva som skjer når strømmen når land

Illustrerende gjennomgang av hvordan kraft genereres fra vindturbiner og overføres til boliger

Vanlige spørsmål om havvind

 • Hvordan gjør vindturbiner vind om til elektrisitet?
  Når vinden blåser på vingebladene til turbinen, roterer de. Denne rotasjonen blir omgjort til elektrisitet ved hjelp av prinsippet om elektromagnetisme, der magneter roteres inne i en spole av strømførende ledning. Den elektriske energien sendes deretteri land gjennom kabler, der den kan brukes av boliger og bedrifter.
 • Hva brukes vindkraft til?
  Vindkraft kan brukes til alt som trenger strøm, fra boliger og bedrifter til å tenne gatelys, drive offentlig transport eller lade elbiler. Den kan også brukes til å produsere karbonnøytrale syntetiske drivstoffer og grønt hydrogen som kan brennes ved prosesser som ikke kan gjøres elektrisk.  Les mer om grønt hydrogen på nettsiden vår.
 • Hvordan driver vindkraft hjemmet mitt?
  Kraft fra vindturbiner strømmer inn i det regionale eller nasjonale strømnettet, i tillegg til kraft fra andre kilder som solcelleanlegg og konvensjonelle kraftverk. Når du bruker strøm i hjemmet, kommer energien i strømnettet fra denne blandingen av kilder. 
 • Hvor pålitelig er vindkraft?
  Havvindkraft er mer pålitelig enn du kanskje skulle trodd. Vinden blåser mye mer konsekvent til havs, og turbinene er designet for å generere kraft fra selv en veldig lett bris. Skulle det mot formodning ikke være nok vind, kan andre kraftkilder som bidrar til strømnettet, kompensere for dette. Selv i en fremtidig verden som bruker kun grønn energi, vil ikke havvind være den eneste energikilden.
 • Hvor ren er vindkraft?
  Havvindkraft er veldig ren, da den utgjør et utslippsfritt alterntativ til energi generert av fossilt brensel. Det produseres noen engangsutslipp under produksjon og installasjon av havvindturbiner. Men i løpet av levetiden avgir en havvindpark 99 % mindre karbondioksid enn kullbaserte kraftverk for tilsvarende mengde kraftproduksjon.
 • Hvor mye energi produserer havvind?
  Havvindteknologi har eksistert i ca. 30 år. På den tiden har kapasiteten til vindturbinene økt betydelig. Det har også antall vindturbiner som kan installeres i en vindpark. Derfor kan en havvindpark som er bygget i dag, produsere minst like mye energi som et vanlig kraftverk.
 • Er havvind bra for miljøet?  
  Ja. Havvind er bra for miljøet fordi den genererer elektrisitet uten å brenne drivstoff eller forårsake CO2-utslipp.
 • Kan du høre eller se havvindturbinene? 
  Havvindparker befinner seg som regel mange kilometer ute på havet, så de kan knapt sees fra land, og man kan ikke høre dem.
 • Hva er den største fordelen med å samle vind til havs?  
  Vinden til havs er sterkere, mer konsekvent og mindre turbulent enn på land. Dette betyr at man kan generere mer kraft på en mer pålitelig måte.
 • Hva gjør vi med gamle vindparker? 
  Når vindturbiner til slutt når slutten av levetiden, resirkulerer vi opptil 95 % av det de er laget av. Vi har også forpliktet oss til å finne de riktige resirkuleringsløsningene for de siste 5 %. I dag kan opptil 95 % av en vindturbin resirkuleres, men de lette vingebladene viser seg å være mer utfordrende. I 2021 forpliktet Ørsted seg til å ikke sende flere vinger til deponi, men i stedet utforske alternativer for gjenbruk og resirkulering.
 • Hva med påvirkningen av fugler?
  Vindturbiner utgjør bare en liten fare for fugler. Klimaendringer er en større trussel som truer mange arter med utryddelse. Vindkraft er en viktig måte å redusere denne trusselen på.
 • Vil eiendommen min miste verdi hvis det er en havvindpark i nærheten?
  Havvindparker ligger ofte langt ute til havs med svært liten innvirkning på utsikten. Studier viser at havvind har liten eller ingen innflytelse på eiendomspriser.
 • Hvordan kan havenergi eksistere sammen med fiskeindustrien?
  Havvind eksisterer allerede vellykket side om side med hav- og fiskenæringer, med nært samarbeid gjennom utvikling, bygging og drift.
Tre Ørsted vindturbiner på land står på en slette med to arbeidere som ser på.

Vindkraft på land

Fra Nord-Amerika til Europa

Våre vindkraftløsninger på land gagner kunder og lokalsamfunn på begge sider av Atlanterhavet