Fornybart hydrogen


Fornybart hydrogen er en lovende kilde til rent drivstoff, og har potensial til å spille en viktig rolle i den grønne overgangen


Vi har gjort enorme fremskritt i innsatsen for å avkarbonisere strømnettet vårt. Avkarbonisering av sektorer med tradisjonelt høyt utslipp, som transport og tungindustri, utgjør imidlertid en stor utfordring.

Vi mener at med riktig investering og forskning, kan vi gjøre fornybart hydrogen til et rimelig og allment tilgjengelig alternativ til fossilt brensel, og til et alternativ som vil spille en viktig rolle i den globale overgangen til grønn energi.

I Ørsted gjør vi allerede aktive grep for å fremskynde innføringen av fornybart hydrogen i Nordvest-Europa, noe som bringer oss ett steg nærmere visjonen vår om en verden som kun bruker grønn energi.

Tre Ørsted vindturbiner som står ved siden av en av Ørsteds kraftverk for fornybart hydrogen.
Lær mer om fornybart hydrogen
Finn ut hva hydrogen er, hva det vil si å produsere det fornybart og hvordan vi kan bruke det til å støtte en nullkarbon-økonomi.
Verdens største havvindpark med flere vindturbiner stående på rader i mørkeblått hav.

Havvind

Ledet an i 30 år

Siden vår banebrytende oppstart av verdens første havvindpark i 1991, har vi bygget flere vindparker til sjøs enn noe annet selskap i hele verden