Derfor passer norsk offshore-ekspertise perfekt sammen med dansk havvinderfaring 


Norsk offshore-kunnskap i samspill med dansk havvinderfaring kan gi kraftig medvind for den norske havvindsatsingen. Samarbeidet kan både akselerere den grønne omstillingen og gjøre det lettere å nå ambisiøse klimamål. 


Av: Sebastian Hald Buhl, landsjef for Ørsted i Norge 

Sebastian Hald Buhl, landsjef for Ørsted i Norge

Norsk-dansk samarbeid innen havvind 


Vi i Ørsted mener Norge har mange forutsetninger for å spille en stor rolle i den globale utbyggingen av havvind. Vi kan lære mye av hverandre på tvers av Skagerak: Norge ønsker å bli et av de ledende land i verden når det kommer til flytende havvind, mens Danmark er en pioner innen havvind.  

Tettere samarbeid kan skape gode vilkår for å bygge opp leverandører i begge land, og vi kan trekke på hverandres erfaringer for å skape de beste rammer for utbyggingen av havvind, inkludert rammeverk for eksport av energi basert på havvind.  

Vi i Ørsted har allerede gitt store kontrakter til norske leverandører på alt fra store jernkonstruksjoner til serviceskip, og har svært god erfaring med å utveksle lærdom med kompetente norske fagmiljøer. Akkurat nå bruker vi 40 norske leverandører, fordelt på over 100 kontrakter til en verdi av 21 milliarder norske kroner. De norske leverandørene brukes i prosjekter over hele verden. Vi har nettopp utviklet havvindindustriens første ubemannede overflatefartøy i tett samarbeid med det Trondheimbaserte Maritime Robotics. Samarbeidet med Maritime Robotics er enda et eksempel på at Norge kan høste fordelene ved den nasjonale og globale oppbyggingen av havvind i alt fra tunge stålkonstruksjoner til høyteknologiske løsninger.  

Vi har også gått inn i havvind-selskapet Blåvinge, et langsiktig samarbeid med to av Norges største fornybarselskaper, Hafslund og Fred. Olsen Seawind.  

Her har vi vært opptatt av en tidlig involvering av leverandørindustrien, og har inngått en rekke avtaler på et tidlig tidspunkt for å samle leverandørene rundt et bord for å finne gode løsninger.  

Havvind er en god investering


Vi mener det er åpenbart at havvind er en god og riktig investering. Europa skriker etter energi – og den skal være fornybar. Fossile energikilder er på vei ut, og det raskt. 

Motargumentet er at havvind er dyrt for staten, fordi prosjektene trenger subsidier nå i starten. Da sier vi at det er dyrere å la være. 

Å bygge ut mer kraft er den eneste måten å unngå å havne i en situasjon med de høye kraftprisene som vi hadde i 2022. Norge brukte anslagsvis 30 milliarder kroner i strømstøtte til norske forbrukere i 2022. Anslaget for 2023 er 18 milliarder kroner. I tillegg gikk 3 milliarder kroner til å støtte bedrifter. Dette er totalt 51 milliarder kroner. Norge kunne spart store summer dersom man hadde hatt havvind ferdig utbygget.   

I likhet med alle nye industrier, trenger satsningen investeringer i starten. Slik var det i starten av industrieventyret med olje og gass, slik var det for havvind i Danmark, og slik blir det med havvind i Norge også. Vi står klare for å investere store penger i havvind, og håper at politikerne også ser nytten av å investere, og på den måten bygge opp norske kompetansemiljøer som kan bli et nytt, norsk eksporteventyr. 

Ørsted er en pioner innen havvind og har gjennom de siste 30 år spilt en vesentlig rolle i å industrialisere havvind som teknologi og bringe kostnadene ned, så teknologien i dag kan konkurrere med andre energiformer. Denne erfaringen tar vi med oss inn på det norske markedet, hvor vi vil bidra til å skape en lønnsom og bærekraftig havvindindustri i Norge i samarbeid med våre norske partnere og leverandører. Ørsteds globale pipeline på 76 GW havvind åpner samtidig for store eksportmuligheter for norske leverandører. Derfor sier vi at norsk offshore-ekspertise passer perfekt sammen med dansk havvinderfaring. 

Karrieremuligheter i Ørsted

Hos oss får du bidra til å skape en verden som drives av grønn energi – og uansett hvilken bakgrunn du har, kan du finne en jobb i Ørsted som passer for nettopp deg.