Ørsted-skilt og to flagg utenfor et av Ørsteds kontor på en solskinnsdag.

Om oss

Vi driver frem Norges overgang til grønn energi

Ørsted er et selskap innen fornybar energi som tar konkrete grep for å skape en verden som kun bruker grønn energi. Vi vil hjelpe Norge å nå sine mål om fornybar energi og å utnytte fordelene ved den grønne omstillingen.


Vi jobber sammen med våre norske samarbeidspartnere i håp om at våre integrerte løsninger innen fornybar energi kan bidra til å oppnå en grønn energiomstilling som gagner alle.

Norges mål for energi og havvind

Norge ønsker å øke sin produksjon av fornybar energi ved å åpne opp områder for produksjon av havvindkraft som vil generere 30 000 MW strøm innen 2040. I løpet av de neste 20 årene planlegger Norge å gå fra å ha to havvind-turbiner i drift til å ha rundt 1500 turbiner, noe som vil doble kraftproduksjonen fra dagens nivå.

Vår visjon

Den klart største årsaken til klimaendringer er bruken av energi, og mer enn 80 % av verdens energiforbruk er fortsatt basert på fossilt brensel.


Dette må endres.


I Ørsted har vi en visjon om en verden som kun bruker grønn energi. Dette er ikke noe vi kan oppnå på egen hånd, men med de riktige samarbeidspartnerne har vi tro på at vi sammen kan gjøre det til en realitet.

Leder an i den globale revolusjonen for fornybar energi


Ørsted har mer enn 30 års erfaring med å utvikle, bygge, drifte og eie prosjekter innen fornybar energi i Europa, Nord-Amerika og Asia.

Vårt internasjonale hovedkvarter er i Danmark, landet der vi bygde verdens første havvindpark i 1991.

Siden da har vi holdt en ledende posisjon innen havvind, og utvidet til vindkraft på land, solenergi og energilagring.

I dag er vi også pionerer innen framtidens fornybare teknologier, som grønn hydrogen.

Vår grønne overgang


Siden Ørsted ble grunnlagt i 2006 under navnet DONG energi, har selskapet gjennomgått en dramatisk grønn overgang.

Det var en tid da vi var et kraftselskap basert hovedsakelig på fossilt brensel. Porteføljen vår omfattet olje- og gassproduksjon, leting i Nordsjøen og kraft- og varmeproduksjon sterkt basert på kull.

I 2008 forpliktet vi oss til en 40-årig grønn ambisjon om å produsere 85 % av vår varme og kraft fra fornybar energi, noe som viste seg å være oppnåelig på bare 10 år.

Vi gikk over til en bedriftsmodell som var bærekraftig, både finansielt og for planeten, gjennom å gå bort fra fossilt brensel og ved å redusere kostnadene for produksjon av havvindkraft.

I dag er vi i rute til å bli karbonnøytrale i virksomheten og energiproduksjonen vår innen 2025, og i hele verdikjeden vår innen 2040.

Vi er stolte over å kunne bidra med erfaringen fra vår egen overgang, til å hjelpe Norge i sin overgang til grønn energi.

En hvit Ørsted vindturbin med klar blå himmel i bakgrunnen.

Vi utnytter naturens kraft

Gjennom kraft fra vind og sol i Europa, Nord-Amerika og Asia, gir våre løsninger fornybar strøm til millioner av hjem og bedrifter.