Ørsted-skilt og to flagg utenfor et av Ørsteds kontor på en solskinnsdag.

Om oss

Vi er et globalt energiselskap innen fornybar energi. Vår visjon er tydelig: Å skape en verden som utelukkende drives av grønn energi.

Å øke produksjonen av fornybar energi er det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe klimaendringene. Derfor støtter vi helhjertet Norges nasjonale mål om grønn omstilling og økt fornybar energiproduksjon.  


Ørsted leder an innen fornybar energi, og er i dag verdens største havvindselskap. Nå vil vi bidra til å skape en lønnsom og bærekraftig havvindindustri i Norge i samarbeid med våre norske partnere og leverandører. 

Sebastian Hald Buhl, Landsjef for Norge i Ørsted
I Ørsted ser vi på Norge som et viktig vekstmarked for fornybar energi. Vi kan lære mye av hverandre på tvers av Skagerak: Norge ønsker å bli et av de ledende landene i verden når det kommer til flytende havvind, mens Danmark allerede er en pionér innen havvind.
Sebastian Hald Buhl Landsjef for Norge i Ørsted

Vår visjon


Den klart største årsaken til klimaendringene er bruken av energi, og mer enn 80 % av verdens energiforbruk er fortsatt basert på fossilt brensel. 

Dette må endres. 

I Ørsted har vi en visjon om å skape en verden som utelukkende drives av grønn energi. Dette er ikke noe vi kan oppnå på egen hånd, men med de riktige samarbeidspartnerne har vi tro på at vi sammen kan gjøre det til en realitet. 

Norge trenger mer fornybar energi  

I en fossil energiverden er Norges utgangspunkt ganske unikt: norsk kraftproduksjon er allerede 100 prosent fornybar og basert på kilder som vannkraft og vindkraft. Hittil har Norge hatt overskudd av kraft, men i løpet av ganske få år vil dette snus til underskudd. Elektrifisering, økt forbruk, grønn omstilling av samfunnet og oppbygging av nye, grønne industrier vil alle bidra til at Norge trenger mer kraft.  

Norges mål for energi og havvind

Norge ønsker å øke sin produksjon av fornybar energi ved å åpne opp områder for produksjon av havvindkraft som vil generere 30 000 MW strøm innen 2040. I løpet av de neste 20 årene planlegger Norge å gå fra å ha to havvind-turbiner i drift til å ha rundt 1500 turbiner, noe som vil doble kraftproduksjonen fra dagens nivå.


Blåvinge-samarbeidet 

Så langt har Norge åpnet opp to områder for tildeling av havvindutbygging i Norge. Her har vi gått sammen med våre partnere i Blåvinge-konsortiet, Hafslund og Fred. Olsen Seawind, for å utvikle de best mulige prosjektene i det som blir den første store havvindsatsning i Norge. 

Les mer om Blåvinge

Leder an i den globale revolusjonen for fornybar energi


Ørsted har mer enn 30 års erfaring med å utvikle, bygge, drifte og eie prosjekter innen fornybar energi i Europa, Nord-Amerika og Asia.

Vårt internasjonale hovedkvarter er i Danmark, landet der vi bygde verdens første havvindpark i 1991.

Siden da har vi holdt en ledende posisjon innen havvind, og utvidet til vindkraft på land, solenergi og energilagring.

I dag er vi også pionerer innen framtidens fornybare teknologier, som grønn hydrogen.

Vårt grønne skifte


I Norge brukes ofte utrykket «Det grønne skiftet» for å beskrive de endringene som må gjøres i samfunnet og energisystemet for å bytte ut fossil energi med fornybar og grønn energi. 

Hva et slikt grønt skifte innebærer i praksis, er noe vi i Ørsted har god kjennskap til. Siden Ørsted ble grunnlagt i 2006 under navnet DONG energi, har selskapet vårt gjennomgått en dramatisk grønn omstilling. Det var en tid da vi var et kraftselskap basert hovedsakelig på fossilt brensel. Porteføljen vår omfattet olje- og gassproduksjon, leting i Nordsjøen og kraft- og varmeproduksjon sterkt basert på kull. 

I 2008 forpliktet vi oss til en 40-årig grønn ambisjon om å produsere 85 % av vår varme og kraft fra fornybar energi. Det viste seg å være oppnåelig på bare 10 år. 

Vi gikk over til en forretningsmodell som var bærekraftig, både finansielt og for planeten, gjennom å gå bort fra fossilt brensel og ved å redusere kostnadene for produksjon av havvindkraft. 

I dag er vi i rute til å bli karbonnøytrale i virksomheten og energiproduksjonen vår innen 2025, og i hele verdikjeden vår innen 2040. 

Derfor er vi stolte over å kunne bidra med erfaringen fra vårt eget grønne skifte, både i Norge og andre markeder der vi utvikler fornybare energiprosjekter. 

En hvit Ørsted vindturbin med klar blå himmel i bakgrunnen.

Vi utnytter naturens kraft

Gjennom kraft fra vind og sol i Europa, Nord-Amerika og Asia, gir våre løsninger fornybar strøm til millioner av hjem og bedrifter.