Ørsted har funnet opp og tar patent på et ubemannet fartøy for overflatemåling med norsk deltagelse

Ørsted, verdens største operatør av havvindparker, har designet og utviklet det første ubemannede overflatefartøyet (USV) i industrien. Fartøyet vil gjøre målekampanjer for meteorologi og oseanografi til havs, og bidra til å redusere usikkerheten i forventet energiproduksjon fra nye havvindparker. Ørsted har drevet utstrakt testing av fartøyet i norske farvann og samarbeider med en norsk leverandør om prosjektet.

USV-prototypen heter Hugin USV. Den er designet for kontinuerlig drift under de tøffeste forholdene til havs og for ett år om gangen. USV-en har et innebygd navigasjonssystem som gjør det mulig å passere fra land med ulike grader av autonomi og som kan styres både i synslinje eller fra et fjernstyrt fjernkontrollsenter. USV-en er utformet som en generisk sensorplattform og kan samle inn store mengder data om blant annet vindforhold, tilstanden på havbunnen og biologiske og økologiske målinger – alle avhengig av hvilke sensorinstrumenter som er valgt for en gitt operasjon. Det brede spekteret av målinger som er samlet inn av USV-en er avgjørende for Ørsteds tidlige fase for utbyggingsaktiviteter, før bygging av nye vindparker

«Ørsted er banebrytende innen innovasjon og applikasjon av høyteknologiske løsninger for havvind. Dette kan også komme havvindsektoren i Norge til gode. Samarbeidet vårt med det Trondheimsbaserte Maritime Robotics viser at Norge kan høste fordelene ved den nasjonale og globale oppbyggingen av havvind i alt fra tunge stålkonstruksjoner til høyteknologiske løsninger», sier Sebastian Hald Buhl, sjef for Ørsted i Norge.

USV-en har blitt inngående testet i norske farvann. Som del av Blåvinge-konsortiet, sammen med Fred. Olsen Seawind og Hafslund, har Ørsted tydelige ambisjoner for det norske havvindmarkedet. I 2022 ble Hugin godkjent for utplassering i området Sørlige Nordsjø. Fartøyet har samlet inn data for å hjelpe Blåvinge-teamet med å forbedre sin kunnskap om vindklimaet i dette området.

USV-konseptet ble oppfunnet av ansatte i Ørsted og har blitt patentert. Design, utvikling, konstruksjon og testing av USV-prototypen ble gjennomført som en del av Ørsteds innovasjonsprogram i samarbeid med utvalgte industripartnere. USV-prototypen er konstruert av en dansk skipsbygger, Tuco Marine Group, og kontrollsystemet til den leveres av det norske innovative selskapet Maritime Robotics AS. Det er selskapet ZX Lidars som har levert lidar. Selskapet er eid av Fred. Olsen Ltd. 

Det å jobbe med små og innovative selskaper og kombinere spesialkompetanse innen fartøybygging og autonome kontrollsystemer, kombinert med Ørsteds inngående kunnskap om målingsoperasjoner til havs, har vært en del av suksessen for å kunne levere en USV-prototype med eksepsjonell ytelse som har kort vei fra idé til marked. 

Frederik Søndergaard Hansen, programleder og medoppfinner av USV-konseptet, sier: «Det som er så spesielt med USV-konseptet vårt er at det kan bringe måleutstyret til og fra offshore-anleggene våre uten behov for store, spesialiserte støttefartøy, samtidig som det kan operere autonomt på stedet i lengre perioder og måle store mengder data som kan sendes på land og behandles i sanntid. USV-konseptet gjør det mulig for Ørsted å få en gjennomgående høy datatilgjengelighet, noe som er avgjørende for å oppnå høyest mulig sikkerhet for den årlige energiproduksjonen fra nye havvindparker. Ørsteds USV-konsept har flere fordeler fremfor konvensjonelle løsninger, som er avhengige av spesialiserte støttefartøy for å bringe måleutstyret til offshore-anleggene. Det forbedrer sikkerheten ved å fjerne risikoen for offshoreteknikere, de samlede CO2-utslippene blir betydelig redusert og driftsvinduet økes etter hvert som Ørsteds USV kan operere trygt under høyere sjøforhold.»  

Se video av «HUGIN i drift»

En annen fordel med USV-konseptet er betydelig reduserte kostnader ved å gjennomføre offshore-målekampanjer, samtidig som det gir økt fleksibilitet for Ørsted gjennom internt eierskap og drift av USV-ene. Prototypen Hugin USV er testet i dansk og norsk farvann, og har vært operativt under orkanforhold i Nordsjøen med bølger på opptil ni meter. Hugin USV har også oppnådd typegodkjenning som et Flytende LiDAR-system av Det Norske Veritas (DNV), noe som muliggjør kommersiell drift for utbygging av vindparker. 

«Det autonome fartøyet er et svært godt eksempel på Ørsteds innovasjonsmetodikk. Først studerer vi megatrendene som gjelder vår bransje – i dette tilfellet utfordringen med å oppnå vindmålinger av høy kvalitet og miljødata raskest mulig. Deretter bruker vi tretrinns-demonstratoren vår, milepæler og en oppskrift på den kommersielle skalaen fra produkt til marked. Dette betyr at vi starter i det små og beviser konseptet, deretter fortsetter vi gjennom et sterkt samarbeid med partnere, finansiell støtte og en bølge av makroøkonomiske trender, takket være vår omfattende erfaring på huset når det gjelder prosjektledelse og systematiske tankesett for problemløsning,» sier Jacob Edmonds, innovasjonssjef i Ørsted.

Resultatene er så gode at Ørsted har startet serieproduksjon av en ny klasse USV-er, som innlemmer erfaringene fra prototypen og utvider de operative evnene til å inkludere dypvannsoperasjoner for flytende vindparker i fremtiden. Den nye klassen USV-er blir bygget i Danmark av Tuco Marine Group, med kontrollsystemer levert av det norske selskapet Maritime Robotics, noe som viderefører det gode samarbeidet fra USV-prototypen. De har en forventning om å produsere fem nye USV-er innen utgangen av 2023.

Tekniske spesifikasjoner

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til:

Media Relations
Michael Korsgaard
+45 99 55 94 25
mikon@orsted.com  


Om Ørsted
Ørsted har en visjon om en verden som kun bruker grønn energi. Ørsted utvikler, bygger og driver hav- og landbaserte vindparker, solcelleanlegg, anlegg for energilagring, fornybart hydrogen og grønne drivstoff, samt bioenergianlegg. Ørsted er anerkjent på A-listen til CDP Climate Change som en global leder for klimatiltak. Det var også det første energiselskapet i verden som fikk sitt forskningsbaserte mål om nullutslipp validert av Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8000 medarbeidere, og hovedkontoret ligger i Danmark. Ørsteds aksjer er notert på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2022 hadde konsernet en omsetning på 132,3 milliarder danske kroner (17,8 milliarder euro). Gå til orsted.com eller følg oss på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om Blåvinge 
Blåvinge er et langsiktig partnerskap mellom to av Norges fremste fornybarselskaper, Hafslund og Fred. Olsen Seawind, og Ørsted, verdens største havvindutvikler. Fred. Olsen-relaterte selskaper har lang erfaring innen maritime operasjoner og logistikk, i tillegg til mer enn 25 års erfaring med utvikling, konstruksjon, drift og eierskap av vindkraftanlegg. Hafslund er Norges nest største kraftprodusent og har inngående kjennskap til det nordiske kraftsystemet og kraftmarkedet. Ørsted er verdens største havvindselskap, og kombinerer global erfaring med å utvikle, bygge, drifte og eie havvindparker. Vår komplementære kompetanse gir oss både erfaringen og kunnskapen som skal til for å realisere storskala havvind i Norge.