SeaGrown og Ørsted samarbeider om å forstå fordelene med biologisk mangfold ved taredyrking

Ørsted, verdens mest bærekraftige energiselskap, har slått seg sammen med de nyskapende havbøndene fra SeaGrown for å utforske potensialet for å bruke tareanlegg for å øke det biologiske mangfoldet i havet. Det nye partnerskapet tar sikte på å utvikle retningslinjer for overvåking og måling av biologisk mangfold ved offshore tareanlegg.

Yorkshire-baserte SeaGrown driver allerede et offshore tareanlegg i Nordsjøen, og med riktige arter og organisering tror partnerne at tareanlegg kan være et nyttig verktøy for å støtte opp om naturlig hjemmehørende arter og habitater.

Tang og tare, også kalt marine makroalger, blir mer og mer anerkjent av en rekke internasjonale organisasjoner fordi de kan by på en rekke fordeler for miljøet i havet. SeaGrown og Ørsted jobber for å få på plass data om hvilket potensial tang har som en havklimaløsning, ved å prøve ut en rekke overvåkingsteknologier. Dette omfatter eDNA, eksterne kameraer og ekkolodd.

Nylig har tangdyrking blitt utforsket som et karbonlager med mulighet for å absorbere betydelige mengder karbondioksid, kanskje enda mer effektivt enn det trærne gjør. Tangens nytte som karbonlager vil imidlertid i stor grad avhenge av hvordan tangen brukes når den vokser ut. Akkurat nå finnes det ingen internasjonalt anerkjente metoder til måling av karbonfjerning ved hjelp av tang og tare, men det er en stor mulighet for at dette kan være en viktig del av karbonpuslespillet og den unike rollen havet spiller for å redusere konsekvensene av klimaendringene.

Taredyrking kan også forbedre det biologiske mangfoldet i havet. Den fjerner ikke bare karbon (redusere surhetsgrad) og produserer oksygen, men kan også danne et grunnlag for marine organismer, der de kan vokse, og fungere som skjul for ungfisk.

Tang og tare vokser raskt via fotosyntese, slik at de bare trenger sollys og naturlig forekommende næringsstoffer i sjøen. Ikke bare vokser de raskt, men de er også svært næringsrike og vokser i de fleste hav. Det er derfor ingen overraskelse at mennesker har høstet dette i tusenvis av år og dyrket det aktivt siden 1600-tallet og kanskje enda tidligere.

I travle havområder som Nordsjøen er flere brukere avhengig av tilgang til havet som levebrød, og en rekke områder er også utpekt å skulle beskytte marine arter og habitater. Dyrking av tang og tare kan potensielt forbedre disse økosystemene, men det må gjøres på en måte som fungerer godt med andre sjøbrukere. SeaGrowns testanlegg for tang og tare, som ligger utenfor kysten av Scarborough, har vært nøye utvalgt med dette i tankene.

Benj Sykes, Ørsteds leder for UK Environment, Consents & External Affairs, sier: – Akselerasjonen av havvindproduksjon er avgjørende i det globale skiftet mot et rent energisystem, men det må ikke gå på bekostning av det marine biologiske mangfoldet. Vi ønsker at havvind skal være en del av løsningen, ikke en del av problemet, og for å få til dette må vi alltid starte med å forstå og måle påvirkningsgraden. Tareanlegg har helt klart potensialet til å bidra til å redusere klimagasser og gi et marint biologisk mangfold. Målet med dette nye partnerskapet er å se på hvordan vi kan måle og bekrefte dette, ved å legge til et annet verktøy for å bidra til å beskytte og forbedre marine habitater.

Wave Crookes, driftsdirektør i SeaGrown, legger til: – Vi i SeaGrown er svært glad for å jobbe sammen med Ørsted i denne viktige undersøkelsen om biologisk mangfold. Gjennom dette fremtidsrettede prosjektet ønsker vi å etablere en best mulig måte å dyrke tang og tare på ved å hjelpe økologisk bevisste aktører som Ørsted med å minimere påvirkningen og arbeide i harmoni med det marine miljøet for å lage den grønne, fornybare energien vi alle trenger.


Du kan få mer informasjon ved å kontakte:
Mike Day
UK Media Relations
miday@orsted.com
+44 (0) 7767 008893