WWF og Ørsted i nytt globalt partnerskap for å samarbeide om klima og biologisk mangfold i havet

Et banebrytende nytt partnerskap mellom WWF og Ørsted har som mål å fremme utplassering av havvindanlegg som forbedrer havets biologiske mangfold, og å drive fram et globalt skifte for å nå mål satt for klima og biologisk mangfold.

Etter hvert som viktige økosystemer og dyreliv rammes hardt av konsekvensene av en verden som blir varmere, fremskynder klimaendringene tap av biologisk mangfold. Havet spiller allerede en viktig rolle i å minske klimaendringer, men havets tilstand er ikke den beste, og dets evne til å minske klimaendringer er i fare. Overgangen til fornybar energi står sentralt for å håndtere disse sammenkoblede krisene.

I dag kunngjorde WWF, verdensledende innen naturvern, og Ørsted, verdens mest bærekraftige energiselskap, et femårig globalt partnerskap for å drive fram en fundamental endring i arbeidet for å integrere tiltak for klima og biologisk mangfold ved å fremme havvind som vil bidra til en positiv virkning på biologisk mangfold. Ørsted og WWF vil sammen kartlegge, utvikle og fremme initiativer og tilnærminger for utplassering av havvind som ikke bare er i balanse med naturen, men også forbedrer det biologiske mangfoldet.


En integrert tilnærming

I dette tiåret forventes den installerte havvindkapasiteten på verdensbasis å bli syv ganger større enn den er i dag. Dette er gode nyheter for klimaet og for naturen ettersom det erstatter miljøskadelig fossilt brensel. Klimaet og naturkrisene er knyttet sterkt sammen. Likevel blir de ofte behandlet hver for seg uten virkningene eller synergiene vurderes.

Marco Lambertini, direktør i WWF International, sier: – Den planlagte utvidelsen av havvind risikerer å ha en negativ virkning på det biologiske mangfoldet hvis det gjøres på feil måte. Men hvis det gjøres riktig, kan det støtte og forbedre det biologiske mangfoldet i havet og ha en positiv virkning på biologisk mangfold. Det er derfor dette partnerskapet mellom Ørsted og WWF er så viktig for å utvikle havvindenergi med en positiv virkning på havet. Det er ambisiøst, men det er helt nødvendig.

Mads Nipper, konsernsjef og administrerende direktør i Ørsted, sier: – Myndighetene framskynder oppbyggingen av havvindenergi for å ikke lenger være avhengige av fossilt brensel og for å gi verden bærekraftig energi. Hvis det gjøres på riktig måte, kan havvindprosjekter styrke det biologiske mangfoldet i havet, forbedre havets helse og dermed håndtere både klimakrisen og krisen for biologisk mangfold. Han fortsetter: – Å håndtere klimaendringer og tap av biologisk mangfold sammen, gir et sårt tiltrengt skifte i måten regjeringer, frivillige organisasjoner og bedrifter arbeider for å løse disse krisene. Løsningene må utfylle hverandre, ikke komme på bekostning av hverandre.

For å bidra til å få det til, vil partnerskapet:

  • innovere og teste konkrete tiltak som forbedrer havets biologiske mangfold generelt og som kan brukes som ytterligere tiltak for å oppnå en positiv virkning for biologisk mangfold
  • utvikle vitenskapsbaserte anbefalinger for hvordan offentlige myndigheter kan innlemme krav til biologisk mangfold i havvindutbygging
  • arbeide for å samle de som bruker havet og de som ønsker å beskytte dets helse og levere på en felles visjon for et avkarbonisert energisystem som eksisterer sammen med maritimt naturvern og restaurering.

Nye løsninger som trengs

Et viktig tema er hvordan man kan skape plass i havet for både økt natur og økt havvindenergi. En fornyet og innovativ tilnærming til økosystembasert arealplanlegging til havs som inntar en integrert tilnærming til å nå mål for klima og biologisk mangfold, trengs. Dette partnerskapet vil arbeide for å stimulere til internasjonal debatt og samarbeid for å få til dette fundamentale globale skiftet.

For å få i gang dette arbeidet vil Ørsted og WWF invitere ledende eksperter til å diskutere den beste veien videre på et felles arrangement på COP27. En ambisjon for partnerskapet vil være å få naturvern og restaurering implementert i fremtidige havvindtilbud fra myndigheter verden over.


Maritim restaurering og bestepraksismodeller

Partnerskapet vil starte med et felles maritimt økosystemrestaureringsprosjekt i Nordsjøen, støttet av ledende akademikere på dette feltet. I tillegg til utvikling av nye metoder og ny teknologi til gunst for økosystemet i havet, vil dette arbeidet bli nøye overvåket og dokumentert for å bidra til å finne den beste tilnærmingen til oppskalering og levering av havvind med en positiv virkning på maritimt biologisk mangfold.

Dette første restaureringsprosjektet fokuserer på å forbedre metoder for å gjenoppbygge i stor skal av den svært reduserte bestanden av revbyggende arter i Nordsjøen, spesielt østers (Ostrea edulis) og hesteskjell (Modiolus modiolus). Disse artene regnes som viktige økosystembyggere, da de biogene revene de danner, skaper et viktig habitat for et bredt spekter av andre marine arter.

Løsningene som kommer i løpet av det femårige partnerskapet vil understøtte både Ørsteds 2030-ambisjon om biologisk mangfold og WWFs klare oppfordring om å stanse og reversere tap av biologisk mangfold innen 2030. Finn ut mer her.

Dette globale partnerskapet er satt i gang av Ørsted og WWF-Danmark. I løpet av de siste 15 årene har Ørsted forvandlet seg fra et energiselskap basert på fossilt brensel til en global leder innen fornybar energi. Selskapet er godt i rute til å gjøre energiproduksjonen og driften karbonnøytral innen 2025, noe som reduserer klimagassutslippsintensiteten med minst 98 % sammenlignet med 2006. I 2021 ble Ørsted det første energiselskapet i verden – og ett av bare syv selskaper globalt – som fikk målene om å nå nullutslipp på tvers av hele verdikjeden innen 2040, validert av Science Based Targets-initiativet.

Ørsted er fast bestemt på å sikre at installasjonene for fornybar energi forbedrer tilstanden til havet, og har satt en bransjeledende ambisjon om å ha en positiv virkning på biologisk mangfold på tvers av alle nye fornybar energiprosjekter de har bestilt senest innen 2030. Avgjørelsen om å ha en generelt positiv innvirkning på biologisk mangfold bygger på langvarig innsats som Ørsted vil fortsette å prioritere for å minimere konsekvenser som er forbundet med installasjon. Dette kan være å forbedre prosjektdesign og bærekraften i materialer og å implementere overvåkingssystemer for å beskytte og bevare truede arter som nordkaperen.


Positiv innvirkning på biologisk mangfold

En positiv innvirkning på biologisk mangfold betyr et målbart bidrag der uunngåelige konsekvenser minimeres og reduseres, og hvor aktive tiltak tas utover dette for å forbedre biologisk mangfold og å gjenopprette økosystemer som er truet av krisene for klima og biologisk mangfold. Finn ut mer her.


Kontaktinformasjon

Mai-Britt Noe
Presse- og mediesjef, WWF Denmark
mai-britt.noe@wwf.dk
+45 28 93 63 28

Anders Stougaard
Ørstedgruppens medierelasjoner
astou@orsted.com
+45 99 55 67 39


Om WWF

WWF er en uavhengig organisasjon for bevaring av natur med over 30 millioner følgere og et globalt nettverk som er aktivt i nesten 100 land. WWFs mål er å stoppe nedbrytningen av planetens naturmiljø og å bygge en fremtid der folk lever i harmoni med naturen ved å bevare verdens biologiske mangfold, sikre at bruken av fornybare naturressurser er bærekraftig og å redusere forurensning og sløsende forbruk. Lær mer om WWF på www.wwf.org og www.wwf.dk.


Om Ørsted

Ørsteds visjon er en verden som kun bruker grønn energi. Ørsted utvikler, bygger og driver hav- og landbaserte vindparker, solcelleanlegg, energilagringsanlegg, fornybart hydrogen og anlegg for grønt brensel og bioenergi. Ørsted leverer også energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskapet i verden med et vitenskapsbasert nullutslippsmål validert av Science Based Targets-initiativet (SBTi), og Ørsted har som mål å innen 2030 ha en positiv virkning på biologisk mangfold fra alle nye fornybar energi-prosjekter de bestiller. Ørsted står som verdens mest bærekraftige energiselskap i Corporate Knights' 2022-indeks av de 100 mest bærekraftige selskapene i verden og er anerkjent på CDP Climate Change A-listen som en global leder for klimatiltak. Ørsted har hovedkontor i Danmark og har 7292 ansatte. Ørsted-aksjer er notert på Nasdaq København (Ørsted). I 2021 var konsernets omsetning på 77,7 milliarder DKK (10,4 milliarder euro). Besøk orsted.com eller følg oss på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.