Ørsted utvider sitt mål om 100 % fornybar elektrisitet til alle leverandører

Ørsted har en klar forventning om at alle leverandører skal bruke 100 % fornybar elektrisitet innen 2025, og er det første energiselskapet i verden som gjør dette. Forpliktelsen bygger på lærdom fra Ørsteds eksisterende avkarboniseringsprogram for forsyningskjeden, som først ble etablert i 2020, og støtter selskapets banebrytende, vitenskapsbaserte nullutslippsmål for 2040.

Selskapet har redusert intensiteten til scope 1- og scope 2-utslipp med 87 % siden 2006 og er godt i rute til å bli karbonnøytral innen egen energiproduksjon og virksomhet innen 2025. Ørsted fortsetter den store oppbyggingen av fornybar energi og er fullt forpliktet til vitenskapsbaserte klimatiltak. Derfor jobber Ørsted med å håndtere leverandørenes utslipp knyttet til komponentproduksjon, transport, installasjon og drift av fornybare energiressurser som sin neste utfordring i avkarboniseringsarbeidet.

For å nå sine mål, er Ørsted avhengig av samarbeid på tvers av forsyningskjeden og suksessen til sine leverandører. Selskapet tar nå steget for å utvide sitt mål om 100 % fornybar elektrisitet fra sine strategiske leverandører til alle leverandører. Dette betyr at Ørsted forventer at alle leverandørene utelukkende bruker strøm fra fornybare energikilder når de leverer produkter eller tjenester til Ørsted, senest innen 2025.

Mads Nipper, konsernsjef og administrerende direktør i Ørsted, sier: – En bærekraftig fremtid for planeten vår krever en rask overgang til fornybar energi samt en begrensning av global oppvarming til 1,5 °C. Derfor må industrien for fornybar energi lede an ved å avkarbonisere sin egen forsyningskjede. Vi har forvandlet Ørsted til en global leder innen fornybar energi, og har stor tro på at selskaper også må kreve vitenskapsrettede klimatiltak fra hverandre.

Han legger til: – Vi anerkjenner innsatsen som utføres av alle eksisterende og nye leverandører som deler våre ambisjoner og som vil forplikte seg til å bruke 100 % fornybar elektrisitet. Vi ser frem til å jobbe sammen for å nå dette målet så snart som mulig, og sette en ny standard for fornybar energi-industrien.

Fornybar elektrisitet er et lett tilgjengelig middel for å redusere utslipp. Ørsted stiller med dette målet en forventning om at alle leverandører skal dekke 100 % av sitt elektrisitetsforbruk med fornybar elektrisitet ved for eksempel å investere i fornybare elektrisitetsressurser på eget område, inngå kraftavtaler (PPA) knyttet til fornybar energiprosjekter som er avhengig av å sikre finansiering for å bli realisert eller ved å kjøpe sertifikater for fornybar elektrisitet. Ørsted vil gi retningslinjer for fornybar elektrisitet til sine leverandører for å hjelpe dem med å velge de beste løsningene.


Høyt engasjement i eksisterende avkarboniseringsprogram

Ørsted etablerte sitt program for avkarbonisering av forsyningskjeden i 2020 og begynte å jobbe med sine strategiske leverandører, som står for over 60 % av Ørsteds totale innkjøpsutgifter og de mest karbonintensive kategoriene, for å avkarbonisere havvindforsyningskjeden. Som en del av programmet har Ørsted satt en klar forventning om at deres strategiske leverandører skal bruke 100 % fornybar elektrisitet i produksjonen av vindturbiner, fundamenter, kabler, transformatorstasjoner og andre komponenter og tjenester innen 2025 – med mål å lære og å finne de beste praksisene slik at utvidelsen av dette målet til alle leverandører kan gjøres raskere.

I løpet av de to første årene har programmet allerede hatt betydelig fremgang. Per i dag har et flertall av de involverte leverandørene allerede gått over til 100 % fornybar elektrisitet. Ytterligere 15 % av de involverte leverandørene har forpliktet seg til å bruke utelukkende fornybar elektrisitet innen 2025, og bidrar dermed til å sikre at Ørsted når sitt mål. Ørsted bygger nå på lærdom fra programmet og forventer at alle nåværende og fremtidige leverandører blir med i overgangen til fornybar elektrisitet senest innen 2025.


Samarbeid om avkarbonisering på tvers av bransjer

Regjeringer over hele verden støtter ambisiøse planer om å raskt oppskalere oppbyggingen av fornybar energi. På dette viktige tidspunktet, er avkarboniseringen av forsyningskjeden for fornybar energi viktigere enn noensinne – slik kan industrien sikre at fornybar energi gjøres riktig helt fra begynnelsen. Industrien må handle ansvarlig ved ikke å bare bygge ut fornybar energikapasitet, men også ved å øke forventningene til leverandørenes energikilder, og dermed fremskynde en forandring av hele verdikjeden.

Ørsted sluttet seg nylig til 1,5 °C Supply Chain Leaders-initiativet, en plattform for ledende selskaper til å dele sitt engasjement og sin lærdom fra å engasjere seg med sine forsyningskjeder for å begrense klimaendringer. Ørsted leder initiativets 100 % fornybar energigruppe.


For mer informasjon vennligst kontakt:

Ørstedgruppens medierelasjoner
Boris Ajeganov
+45 99 55 48 78
boraj@orsted.com


Anders Stougaard
+45 99 55 67 39
astou@orsted.com


Om Ørsted

Ørsteds visjon er en verden som kun bruker grønn energi. Ørsted utvikler, bygger og driver hav- og landbaserte vindparker, solcelleanlegg, energilagringsanlegg, fornybart hydrogen og anlegg for grønt brensel og bioenergi. Ørsted leverer også energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskapet i verden med et vitenskapsbasert nullutslippsmål validert av Science Based Targets-initiativet (SBTi), og Ørsted har som mål å innen 2030 ha en positiv virkning på biologisk mangfold fra alle nye fornybar energi-prosjekter de bestiller. Ørsted står som verdens mest bærekraftige energiselskap i Corporate Knights' 2022-indeks av de 100 mest bærekraftige selskapene i verden og er anerkjent på CDP Climate Change A-listen som en global leder for klimatiltak. Ørsted har hovedkontor i Danmark, og har 7016 ansatte. Ørsted-aksjer er notert på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2021 var konsernets omsetning på 77,7 milliarder DKK (EUR 10,4 milliarder). Besøk orsted.com eller følg oss på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.