├śrsted slutter seg til norsk havvindkonsortium med Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco

Ørsted slutter seg til konsortiet med Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco og etablerer et langsiktig partnerskap for utvikling av havvind i Norge og blir dermed med i kampen om norske havvindområder.

Den norske delen av Nordsjøen har et stort potensial for utbygging av store havvindparker som kan gi grønn energi til norske industri og husholdninger, og potensielt også til andre land i Nordsjøen gjennom offshorenettet som trengs til den massive oppbyggingen av havvind over hele Europa frem mot 2050. Havvind og offshorenettet vil til sammen bli en lønnsom løsning for Norge og utnytte fleksibel norsk vannkraft og gi billig fornybar kraft.

De tre partene ser på samarbeidet som en perfekt mulighet til å realisere store havvindprosjekter i kombinasjon med et offshorenett. Konsortiet har som mål å levere både bunnfast og flytende havvindkraft, samtidig som den norske forsyningskjeden utvikler den forventede storskala-oppbyggingen av havvind i Norge og i Europa.

Ørsted, Hafslund Eco og Fred. Olsen Renewables vil være likestilte partnere i konsortiet som skal søke om lisenser på begge områdene som er utpekt av den norske regjeringen: Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Den kommende tildelingsrunden forventes å bestå av opptil 4,5 GW til sammen i de to områdene, og det tekniske potensialet er enda langt høyere.

Den norske regjeringen har ledet an i å støtte den tidlige utviklingen av flytende havvind, og partnerskapet skal jobbe tett med den sterke lokale forsyningskjeden for å utvide Norges strategiske posisjon i forhold til flytende havvind, spesielt på Utsira Nord-anlegget.

Martin Neubert, kommersiell sjef og visedirektør i Ørsted, sier:
– Dette partnerskapet er et viktig steg for Ørsted, siden vi nå utvider vårt nærvær i Norden. Samtidig har vi tatt det strategiske valget med å fremskynde kommersialiseringen av flytende havvind for å utnytte teknologiens enorme potensial rundt om i verden, der Norge kan bli et viktig marked i Europa.

Rasmus Errboe, leder i Region Continental Europe i Ørsted, sier:
– Vi er svært glade for å komme inn på det norske markedet for havvind sammen med Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco, som sitter på enorm erfaring innen fornybar energi, kraftmarkeder, havvindforsyningskjeden og infrastrukturen, noe som gjør dem til perfekte partnere for oss. Konsortiet står en meget sterk posisjon til å konkurrere om både bunnfast og flytende havvind i de områdene som forventes å bli tilbudt av den norske regjeringen.

Anette Olsen, daglig leder i Bonheur og eier av Fred. Olsen & Co., uttaler:
– I tillegg til den omfattende erfaringen innen fornybar energi, energinett og havvind som Hafslund Eco og Fred. Olsen-relaterte selskaper har, bringer Ørsted med seg verdens mest omfattende merittliste og kompetanse når det gjelder utvikling av lokale forsyningskjeder i denne bransjen. Dette har resultert i en betydelig økning i etablering av nye lokale grønne arbeidsplasser innen havvind. Fred. Olsen-relaterte selskaper har i årevis jobbet med Ørsted verden over for å utvikle sterke forsyningskjeder for transport, installasjon, oppgradering og vedlikehold av havvindturbiner. Gjennom dette har våre bedrifter fått se Ørsteds kompetanse og ønske om å utvikle lokale arbeidsplasser med våre egne øyne. Med tilføringen av Ørsted har konsortiet ytterligere styrket sin evne til å lykkes med å hjelpe Norge med å sikre en bærekraftig og effektiv vei fremover innen havvind.

Finn Bjørn Ruyter, administrerende direktør i Hafslund Eco sier:
– Offshorenett kombinert med havvind vil skape en lønnsom løsning for Norge, ved å produsere billig fornybar kraft for elektrifisering og grønn industrivekst. Ørsted har i mange år gått i bresjen for å redusere kostnadene ved havvindanlegg, som er en betydelig fordel i jakten på å realisere havvind i Norge og bidra til fremtidig eksport av norske løsninger.

Som global leder innen havvind har Ørsted mer enn 3000 ansatte dedikert til havvindkraft, som dekker alle aspekter ved utvikling, bygging, drifting og eie av havvindparker. Ørsted har bygget 7,5 GW med havvind, inkludert verdens første havvindpark i 1991, og har i dag 27 havvindparker i drift over hele Europa, USA og Asia-og Stillehavsområdet. Med hovedkontor i Danmark har Ørsted som en pålitelig partner til regjeringer i Danmark, Storbritannia, Tyskland og Nederland, bygget flere havvindparker i Nordsjøen.

Fred. Olsen Renewables er utvikler, eier og operatør av fornybar energi med historie tilbake til midten av 1990-tallet, med 12 vindparker og en total prosjektrørledning på ~4 GW i land- og havvind. Fred. Olsen-relaterte selskaper har mer enn 2000 ansatte innen fornybar energi og har omfattende erfaring med havvind. Fred. Olsen Renewables er eid av det børsnoterte (Oslo Børs) selskapet Bonheur ASA.

Hafslund Eco er en fornybar energi- og infrastrukturgruppe som er eid av Oslo kommune. Selskapet er den nest største kraftprodusenten i Norge og eier og driver 80 vannkraftverk, med en årlig produksjon på 21 TWh. Selskapet eier også 50 % av Norges største strømnettselskap gjennom eierskapet av Eidsiva Energi. Hafslund Eco, med 130 års erfaring fra pionerarbeid innen fornybar energiproduksjon og langsiktig verdiskaping i Norge, utvikler havvind i Nordsjøen.

 

Kontaktinformasjon

Medierelasjoner i Ørsted
Michael Korsgaard
+45 99 55 94 25
mikon@orsted.com

Investor Relations i Ørsted
Allan Bødskov Andersen
+ 45 99 55 79 96
ir@orsted.com

Hafslund Eco
Per Storm-Mathisen
Kommunikasjonssjef
+47 982 55 406
per.storm-mathisen@hafslundeco.no

Fred. Olsen & Co.
Inger Lise Bogerud
+47 957 36 596
inger-lise.bogerud@fredolsen.com