Tre Ørsted-ansatte smiler mens de gjennomfører et møte i et rom med lilla vegger, sofa og gardiner.

Jobb

Bli med i en ledende global bedrift innen grøn energi

Du kan finne en jobb hos Ørsted som passer deg, uansett hvilken bakgrunn eller hvilke kvalifikasjoner du har


En jobb hvor du kan utvikle deg personlig og profesjonelt, samtidig som du hjelper oss med å jobbe mot vår visjon om en verden som kun bruker grønn energi.


Se ledige stillinger


Ørsted leder an i klimatiltak ved å utvikle, bygge og drive hav- og landbaserte vindparker, solcelleanlegg, energilagringssystemer og bioenergianlegg. I 1991 bygget vi verdens første havvindpark, og i dag er vi verdens største havvindutvikler. Vi eier og driver hver fjerde havvindturbin i verden, og har en markedsandel på 30 % i denne sektoren. I dag har vi installert nok havvindkraft til å levere grønn energi til mer enn 15 millioner mennesker, et tall vi vil doble innen 2025.

Vi begynte i Danmark, men i dag driver vi over hele Europa, Nord-Amerika og Asia og Stillehavsområdet, i land som Storbritannia, Taiwan, USA, Nederland og Tyskland.

Vårt globale fotavtrykk vokser, og vi jobber for å støtte flere land som gjør politiske vedtak for å akselerere utbyggingen av grønn energi og fremskynde avkarbonisering. Vi har som mål innen 2025 å generere nok energi fra bærekraftige kilder til å forsyne 30 millioner mennesker verden rundt.

Lær mer om å jobbe hos Ørsted på vårt internasjonale nettsted

Grønn energi er lønnsomt

Ørsted er blant de fem mest verdifulle selskapene på den danske børsen. Vi lister våre aksjer på Nasdaq Copenhagen (Orsted), og i 2019 var inntektene våre 10,3 milliarder amerikanske dollar.


Sammen med våre samarbeidspartnere har vi investert rundt 25 milliarder amerikanske dollar i innovative løsninger for grønn energi det siste tiåret, og vi forventer å nå 200 milliarder dollar innen 2025.

Om oss

Vi driver frem Norges overgang til grønn energi

Ørsted er et selskap innen fornybar energi som tar konkrete grep for å skape en verden som kun bruker grønn energi.