Innsikt og historier


Fornybar energi spiller en avgjørende rolle for å kunne kutte utslipp og bekjempe klimaendringene, og er også en viktig kilde til økonomisk vekst, velferd og energisikkerhet. 


Samfunn, bedrifter og mennesker over hele verden vil oppleve positive effekter som følge av overgangen fra fossile til fornybare energikilder de neste årene. 

I denne grønne omstillingen har Norge en mulighet til å spille en viktig rolle.

Norge kan produsere fornybar energi som verden trenger, og samtidig bli en viktig pådriver for å utvikle industrien rundt fornybar energi. Spesielt innen havvind, og flytende havvind, har Norge et unikt utgangspunkt.

I Ørsted er vi glade for å kunne delta på denne reisen. Vi har mer enn 30 års erfaring fra den globale havvindindustrien, og har vært med på å utvikle bransjen i en mer bærekraftig og lønnsom retning. For å kunne gjøre det samme med flytende havvind, kreves det både kunnskap og erfaring, men også vilje og evne til å omsette innsikt til gode løsninger i praksis.

På denne siden kan du utforske innsikt og historier om kunnskap, innovasjon og forskning som vi mener er viktig for energisektoren og fornybarindustrien både i Norge og resten av verden.